II. Világháború

 

1942 év június havában szovjet ejtoernyosök tuzharcot vívtak a honvédekkel a község határában. Egy szovjet katona el is esett (Vörös Zászló, 1970. május 10. 5726. sz.).

1944. május 5-én a körorvost, Dr. Vilcsek Hugót elvitték, mert zsidó volt. Auschwitzben a gázkamrában meghalt.

1944. augusztus 23-án a románok átpártoltak a szovjet csapatokhoz és fegyvereiket a németek ellen fordították. A szovjet és román csapatok a németeket üldözték. A németek visszavonultak felrobbantva a Nyárád és Gyertyános - patak hídját. A szovjet katonaság szeptember. 15-én szállta meg a községet.

A felrobbantott hidat a szovjet katonaság a lakosság segítségével egy nap alatt megcsinálta. A községet a szovjet katonaság 6 héten keresztül tartotta megszállva. A szovjet katonaság a templomtornyot megfigyelonek tartotta. A németek észrevették, és a torony bádogfedelét rostává lotték. A templom több mint 11 találatot kapott, kis kaliberu aknát, úgyannyira hogy a fal vakolatában kárt tett. A templomot a katonaság hálóteremnek használta. A cinteremben a templom védelme alatt konyhát állított fel.

Balázs András elbeszélése szerint aki ott lakott a templom mellett a katonák a templomi szobrokkal játszottak. A szent Antal szobrát elejtették és darabokra tört. Egyik nap 5 katona jött ki a templomból és egy német lövedék a templom kijárata fölött elrobbant. A katonákat megölte. A német lövedéket a község épületeiben sok kárt tettek. A vasútállomás raktárát felgyújtották. Bereczki M. Antal házának fedelét, Bencze János házának a verendáját lotték le. A patika istállóját gyújtóbombával lotték, leégett. Csadóban Balázs András és Jánosi Ferenc házát, Fehér Imrének 70 kalangya búza asztagját gyújtották fel, leégett. A hídorségben szolgálatot teljesíto katonákat elkísérték a fogságba. A háború végén csak fele tért haza.

 

Az elkísértek nevei:


•  Tóth Ferenc ()

•  Tóth G. Imre

•  Balogh G. Lajos

•  Bereczki Sándor ()

•  Kovács Gyula

•  Kilyén Ferenc

•  Bereczki László ()

•  Szalontai Lajos ()


( jelöltek a fogságban meghaltak)

A Hodos és Szederjes közti harcokban elesett szovjet katonákat az állomás melletti réten temették el. Kb. 70-et. 1947-ben prefektusi rendeletre exhumálták oket, Marosvásárhelyré szállították, és ott a szovjet hosök temetojében temették el.

 

A II. világháború hosi halottai:

•  Kovács Pongrácz repüloornagy

•  Balogh Imre

•  Balogh Lajos

•  Bereczki László

•  Bereczki Sándor

•  Dulló Dezso forgalmista

•  Forrai Antal

•  Forrai Dénes

•  Gergely László

•  Jánosi Antal

•  Jánosi László

•  Kovács Tamás

•  Kovács Antalné (az állomásfonök neje)

•  Laczkó János

•  Tóth Ferenc

•  Marton István

•  Nemes Sándor gyógyszerész

•  Szalontai Lajos

•  Vészi Lajos

•  Dr. Vilcsek Hugó orvos

•  Vajda Dénes (Jánosi Mihály öccse)

•  Balogh G. Kálmán